Условия за ползване - I A Craft

Условия за ползване

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин "I & A Craft" за покупка на стоки. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. 
ДЕФИНИЦИИ 
„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът I & A Craft, който е собственост на Неги Транс ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин. Неги Транс ЕООД създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките и има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет магазина I & A Craft, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока. 
ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение. 


„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител. 
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 
1. Разглеждането на елктронния магазин I & A Craft е напълно свободно и достъпно от всички точки на света 
2. За да се пазарува от електронния магазин I & A Craft, е необходимо да попълни формата за поръчка, която съдържа данни на клиента за електронна поща (e-mail), име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Попълването на формуляра е напълно безплатно. Всеки клиент има възможност да ползва от всички услуги на магазина. 
3. Неги Транс ЕООД, като администратор на лични данни има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина. 
4. В електронния магазин I & A Craft на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС. 
6. ПРОДАВАЧЪТ има право да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и други, по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им. 
7. ПРОДАВАЧЪТ има право да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин I & A Craft. Те остават собственост на Неги Транс ЕООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения. 
8. ПРОДАВАЧЪТ има право да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен I & A Craft или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Неги Транс ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба. 
9. ПРОДАВАЧЪТ има право да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”. 
11. ПРОДАВАЧЪТ няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
12. ПРОДАВАЧЪТ не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите 
13. ПРОДАВАЧА не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им. 
14. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин I & A Craft
15. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. 
ПОРЪЧКА НА СТОКИ 
1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи: 
валиден адрес на своя електронна поща 
вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране 
вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон. 
2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона „Поръчай“. 
3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката. 
4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, ПРОДАВАЧA уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана. 
5. Поръчки в електронния магазин I & A Craft се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 
6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени. 
7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. 
8. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: negitrans@abv.bg. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката. 
9. ПРОДАВАЧЪТ има право да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай I & A Craft не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация. 
ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ 
1. След като в I & A Craft постъпи поръчка от Потребител, aвтоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка. 
2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки и е обикновена, в срок от 2 до 14 (четиринадесет) календарни дни от момента на потвърждаването на поръчката. Този срок зависи от вида на избрания продукт, неговата наличност или срок за изработка. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма. 
3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. 
4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма “Спиди” АД (Speedy), като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа. 
5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриерска фирма в съответния град. 
6. Ценata за доставка при поръчка под 50 лв е 3,35 лв до офис на Спиди и 6,95 лв. до адрес на получателя, независимо от бр. на поръчаните артикули. При покупка на стойност над 50 лв, достваката е безплатна. Към куриерската услуга се начислява и 1,2% от стойността на наложения платеж на пратката. 
8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на с токата на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерска фирма “Спиди” АД (Speedy)да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. В този случай разходите за доствака са изцяло за сметка на Потребителя 
9. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката 
ПЛАЩАНЕ 
1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши: 
С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката; 
С кредитна или дебитна карта. 
2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично. 
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ 
1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 календрани дни от получаване на стоката. 
2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила. 
3. При отказ от договора или рекламация Потребителят е длъжен да върне закупената стока 
В ненарушен търговски вид; 
Неизползвана; 
Оригинално опакована: без отстранена оригинална опаковка.; 
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба; 
4. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 6.1, отказът от договора не произвежда действие. 
5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в: 
Производствени дефекти на стоката; 
Констатирани липси на части от стоката; 
Изпратена е грешна стока, различна от поръчаната; 
Повреда на стоката при транспортирането; 
6. Рекламацията може да се предяви пред Неги Транс ЕООД на посочения имейл адрес negitrans@abv.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 дневен срок. 
7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена. 
8. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката. 
9. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма „Спиди“ АД= 


В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „Спиди“ АД то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 0885363094 за уточняване на одробностите по връщането на стоката. 
УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Цялата информация, публикувана в сайтаI & A Craft, е собственост на Неги Транс ЕООД. , в т.ч. снимки и описания на артикули. 
Забранява се копирането на текстове от I & A Craft и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на неги Транс ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следният текст с линк : „Източник: I & A Craft